Woninginspectie


Het allernieuwste op het gebied van bouwtechnisch onderzoek naar mogelijke gebreken van een (woon-)gebouw is een infrarood thermografische inspectie. Als huizenbezitter wilt u zekerheid. Een thermografische inspectie is onafhankelijk, objectief, betaalbaar en maakt de omvang van eventuele problemen en onzichtbare gebreken snel zichtbaar. Drastische bouwkundige ingrepen kunnen worden beperkt en kosten worden bespaard door de verkregen inzichtelijkheid.


KIES daarom voor ZEKERHEID en derhalve voor professie in thermografie!